БиологијаБиологија је наука о животу. Биолошка знања нам омогућавају да схватимо велику разноврсност и међусобну повезаност живих бића, како се она прилагођавају на различите услове у животној средини, како решавају питање опстанка и преживљавање.

Биологија је наука која свакога секунда утиче на наш живот. Кисеоник који удишемо настаје биолошким процесом - фотосинтезом, захваљујући биљкама и одређеним врстама једноћелијских организама, различите врсте бактерија утичу на кишељење млека или купуса, различите врсте гљива изазивају буђање намирница, већина лекова које користимо у лечењу главобоље или неких обољења су резултат биолошких истраживања микроорганизама, биљака и животиња, фосилна горива ‒ угаљ, нафта или земни гас која свакодневно трошимо настала су фосилизацијом угинулих биљака и животиња пре више милиона година.

Применом одређених биолошких знања можемо да утичемо на унапређење квалитета живота, на очување здравља ‒ правилном комбинацијом намирница у исхрани, и свакодневним лаким физичким вежбама, а коришћењем енергетски ефикасних производа да уштедимо енергију и новац.

Садржаји биологије дају одговоре и на питања у вези са грађом и функционисањем људског тела, због чега су дуван и алкохол штетни за здравље, како и зашто наслеђујемо одређене особине од родитеља, зашто је важно да свакодневно водимо рачуна о личној хигијени, хигијени животног простора и хигијени домаћих животиња.

Биологија објашњава колико је важно одржање еколошке равнотеже у природи. Човек као део биосфере свакодневним активностима ремети еколошку равнотежу ‒ сече шуме, претераним ловом и риболовом смањује бројност врста, загађује воду, ваздух и земљиште различитим загађујућим супстанцама, ремети еколошку равнотежу. 

Сазнавањем и разумевањем ових и сличних проблема у вези са угрожавањем животне средине, сваком полазнику се омогућава да примени и унапреди основна биолошка знања, а тиме и да активно утиче на квалитет сопственог живота и својих најближих и учествује у очувању, заштити и унапређивању животне средине у свом непосредном окружењу.