Запослени

Директор школе: Снежана Апостолов
 

 


СТРУЧНИ САРАДНИЦИ
            Помоћник директора - Иван Котев           Помоћник директора - Милена Миленова


 
                 Секретар школе - Драган Симеонов 


                          Педагог -   Јелица Митрев 


                       Психолог -Силвана Рангелов 


                   Библиотекар - Бојанка Велинова


      Руководилац рачуноводства - Јасмина Пејчев
 Административно-финансијски радник - Чипева Нада
                     Социолог - Димитрова Наташа
Професори разредне наставе
 
Босилеград
Михалкова Нада


Петков Драган

 


Алексов Верка

 


Миланов Милан

 


Милчев Леонка


 


Стојанова Анка


 


Анастасов Анка

 


 

Георгијев Крум

 РајчиловциСтаменов Пепица

 


Стојев Норка

 


Андонов Цветанка

 


Божилова Рада

 


Гашевић Малинка - Радичевци

 


Стаменова Трендафилка - Млекоминци

 


Глигоров Силвана - Ресен

 


Миткова Валентина - Груинци 

 


Божилов Стојан - Стари Зли дол

 


Јорданов Зоран - Паралово

 


Василов Светлана - Гложје

 


Иванка Борисов - Горња Лисина

 


Радојков Тодоров Весна - Доња Лисина

 


Ангелова Јасмина - Горња Љубата

 


Јојић Оливера - Мусуљ

 


Цветков Зоран - Доња Љубата

 


Димитров Томислав - Црноштица (Две реке)

 


Костадинов Евгенија - Црноштица (Придол)

 


Јорданов Малина - Дукат (Придол)

 


Тодоров Боривоје - Дукат (Центар)

 


Николова Весна - Бистар

 


Божилов Стојан - Бранковци

 


Пенева Димитринка - Рикачево

 


Станоев Јагода - Доње Тламино

 


Петров Виолета - Горње Тламино

 


Тасев Валентина - Јарешник

 


Весна - Рибарци
 Професори предметне наставе 

Српски језикАлексова Олга

 


Дончова Радмила


Спасов Христо


Лазаров Данчо


Арсов Славица


Јорданова Ерина


Бугарски језикДимитров Пене


Александров Снежана


Георгијева Дешка


Стојанов Рафаел


Глигоров Ирена


Васева Ивана


Миленов Дејан


Станчев Мариета
 Спасов Славко


Руски језик
 Евтимов Венетка

 


Иванов Снежана


Тасев АнелијаБожилова Десанка

 


Јакимов Марина

 


Герасимов Зоран

 


Рангелова Габриела

 


Стојанов Раде

 


Енглески језик
 Христова Валентина


Митрев Сања


Стевановски Томислав


Мирјана Васева


Мариета АлександровМАТЕМАТИКАЕвтимов Наташа


Емил РадојковАрсова Стевка


Николов Иван


Владимиров Добрица

 


Василев ЈулијанаФИЗИКАМиладинов Ненад


Николов МиткоХЕМИЈАЗахаријев МирјанаБИОЛОГИЈАТасев Томе


Спасова Данијела


Мирослав Александров


Јорданов МирјанаИСТОРИЈАВасилев Васил
 


Стојанова МилкаГЕОГРАФИЈАМитов Мите


Миланов Мите


Митрев ЖикаОСНОВИ ИНФОРМАТИКЕ И РАЧУНАРСТВАДинов Зоран


Стоичков СузанаТЕХНИЧКО И ИНФОРМАТИЧКО ОБРАЗОВАЊЕАсенов Иван

 ГРАЂАНСКО ВАСПИТАЊЕ

ФИЗИЧКО ВАСПИТАЊЕ
Миленов Миле

 


Димитров Бојчо


Јојић Михајло

 


Глигоров Горан


Стојев ДобрилаЛИКОВНА КУЛТУРАЖижова Снежана


Василев СлавицаМУЗИЧКА КУЛТУРААрсов Павел
ПОМОЋНИ РАДНИЦИИванчова Љиљана

 


Светлана Дојчинова

 


Стоичков Санде

 


Божилова Елизабета

 


Христов Ананија

 


Стоименов Милча

 


Костадинов Љубен

 


Георгијев Гоше

 


Димитрова Мира

 


Антимов Сунчица

 


Миленов Данијела

 


Станчев Стоичко

 


Костадинов Горан