Пример категорије 1

Ово је само пример категорије 1

Основна школа Георги Димитров
Пример видео фајла