Дигиталне библиотеке

Датум: 03. April 2020 14:16 Категорија: Новости


Драги ученици,
Представљамо неколико дигиталних библиотека и позивамо вас на читање књига у дигиталном облику.

Антологија српске књижевности (http://www.antologijasrpskeknjizevnosti.rs/)

Дигитална Антологија српске књижевности је заједнички пројекат Учитељског факултета у Београду и Мајкрософт Развојног центра у Београду у оквиру активности програма ,,Партнер у учењу“ . Антологија српске књижевности има преко 130 дела народне, старе и нове књижевности доступних за преузимање преко интернета : од средњовековних житија српских светаца и народне поезије и прозе, преко најзначајнијих дела књижевности XVIII и XIX века, до изузетних остварења с почетка XX века која нису под
ауторским  правима и важних савремених књижевних дела за чије су објављивање у овој едицији право дали сами аутори.

Дигитална Народна библиотека Србије (https://digitalna.nb.rs/_)

Дигитална Библиотека Матице српске (http://digital.bms.rs/ebiblioteka/)

Пројекат Растко – Виблиотека српске културе (https://digitalna.bgb.rs/jsp/RcWebBrowseCollections.jsp)

Дгитиална библиотека – Библиотека града Београда 
 
(https://digitalna.bgb.rs/jsp/RcWebBrowseCollections.jsp)

Народне умотворине (http://www.umotvorine.net/)

Међународна дечија дигитална библиотека (http://en.childrenslibrary.org/)

Српска дечја дигитална библиотека (https://digitalna.nb.rs/sf/NBS/Knjige/Srpska_decja_digitalna_biblioteka)
 
Збирка садржи 127 дигиталних копија књига из српске књижевности за децу. Национални уређивачки одбор, састављен од професора књижевности за децу и библиотекара, одабрао је књиге за децу узраста од 3 до 13 година које по свом садржају, уметничким, историјским и књижевним вредностима престављају сам врх српске књижевности за децу. Пројекат је реализован у NBS 2004. Године. Издавачи из Србије су као сарадници NBS у овом значајном националном пројекту, уступили Библиотеци ауторска права за постављање целокупних књига у пуном тексту.
 
                                                                                             
                                                                               Снежана Апостолов, школски библиотекар